fbpx
GündemManşet

İşte Sayıştay’ın Büyükşehir raporu: 40 bulguyu düzeltin!

Sayıştay Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı denetim raporunu açıkladı. 108 sayfalık raporda ‘denetim görüşünü etkilemeyen’ 40 bulguya yer verildi ve bunların düzeltilmesini istedi. İzmir’de tartışma konusu olan bazı konuların raporda yer aldığı görüldü. 

Sayıştay Başkanlığı’nın her yıl düzenli olarak yayınladığı denetim raporları açıkladı. 2019 yılına ait İzmir Büyükşehir Belediyesi denetim raporu 108 sayfadan oluştu. Sayıştay, denetçileri ‘denetim raporunu etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bu raporda yer verdi.

İŞTE O RAPORDAN BAŞLIKLAR

Raporda, Büyükşehir Belediyesi’nin 88 konutun ilçe belediyere tahsis ettiği bilgisine yer verildi ve şöyle denildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 88 adet konutun mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelerine tahsis edildiği yine ilçe belediyesinin mülkiyetinde bulunan 3 adet konutun lojman olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiği görülmüştür. Sonuç olarak, kamu idaresinin ilçe belediyelerine tahsis ettiği 88 adet taşınmazın tahsis işleminin mevzuata aykırı olması sebebiyle iptal edilmesi yine ilçe belediyesi mülkiyetinde olan konutun Büyükşehir Belediyesine tahsis işleminin de aynı gerekçelerle iptal edilmesi gerekmektedir

Başka bir bulguda ise şu ifadelere yer verildi: “Büyükşehir Belediyesi Taşınmazının Ticaret Merkezi Yapılması Adına Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılması Sonucu Etkili, Ekonomik ve Verimli Olarak Kullanılmaması” başlığı altındaki bulguda ise şu ifadelere yer verildi:

“İzmir ilinin şehir merkezinde konum ve değeri yüksek olan 20.866,10 m2 bir taşınmazın 1997 yılından itibaren şantiye alanı olarak kalması hem şehirde yaşayan insanların güvenliği açısından sorumluluğu doğurmakta hem de kamu kaynağı olan taşınmazın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmadığını göstermektedir. Bu sebeple yürürlükte bulunan imar planları doğrultusunda söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir iline yeniden kazandırılması gerekmekte olup kamu kaynağı olan taşınmazın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlanmalıdır”

HİLTON OTELİ’NİN KARINDAN YARARLANILMAMASI SAYIŞTAY RAPORUNDA

Kapatılan Hilton Oteli’nin ortağı olan Büyükşehir Belediyesi’nin, otelin karından yararlanamadığı ortaya çıkmış ve bu beraberinde tartışamalara neden olmuştu. Bu konu Sayıştay raporuna da yansıdı. Raporun ilgili bölümünde şöyle denildi:

“Yapılan incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi maliki olduğu taşınmazın otel yapılması amacıyla kurulan bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulması sonucu 1987 yılından itibaren konum ve değer açısından çok önemli 6.605,75m2 arsanın değerinden idare tarafından faydalanılamadığı görülmüştür. 2017 yılında -29.095.363,78 TL olan öz sermayesi 2018 yılında -95.166.755,06

TL olarak gerçekleşmiş olup yıllar geçtikçe şirketin mali durumu daha kötüye gitmektedir. Bu sebeple şirket ortakları ile idare tarafından şirketin geleceği için acilen karar alınması elzem olup Büyükşehir Belediyesinin 6.605,75m2 kamu kaynağının 1987 yılından itibaren verimsiz kullanımının sonlandırılması gerekmektedir”

PINARBAŞINDAKİ PİST KONUSU

Raporda, idare tarafından yenilenme ve tadilatlar yapılması suretiyle kamu kaynağı aktarılan Pınarbaşı Motor Sporları Yarış Pisti’nin için 06.10.2015 tarihinde kira sözleşmesinin bitmesi sebebiyle ecrimisil ödenmek suretiyle üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılmalı ve kamu kaynağının kullanımında etkili ekonomik verimlilik ilkelerine göre hareket edilmesi gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL’DAKİ TAŞINMAZ

Büyükşehir’in İstanbul Beyoğlu’ndaki atıl durumdaki taşınmazı da raporda yer buldu. Şöyle denildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine Ait İstanbul’da Bulunan Taşınmazın Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanılması Yapılan incelemelerde, 1959 yılında satın alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Sururi Mahallesi 853 ada 17 parsel 697 m2 arsanın üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. 1959 yılında satın alınıp Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine kazandırılan konum ve Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 23 değer açısından çok değerli bu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaması ve üçüncü şahıslarca üzerine çay bahçesi ve yiyecek satışlarının yapıldığı imarsız dükkanların inşa edilerek işletilmesi kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığını göstermektedir. Sonuç olarak kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden Büyükşehir Belediyesince faydalanılması gerekmektedir”

BEDELSİZ KULLANILIYOR

“Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Karataş Lisesi arasında kalan zemini deniz dolgusuyla oluşturulmuş ve Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği binanın 17.10.2001 tarihinden itibaren üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir kira bedeli ödenmeden kullanıldığı tespit edilmiştir”

BÜYÜKŞEHİR’E İADE EDİLSİN!

Raporda, “Yapılan incelemelerde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin sınırlarına dahil olan Selçuk Belediyesinin otogar olarak kullandığı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından 21.000.000,00 TL bedelle ilçe belediyesinden kamulaştırıldığı görülmüştür. Sonuç olarak 5216 sayılı Kanun gereği ilgili taşınmazın bedelsiz Büyükşehir Belediyesine devri yapılması gerekmekte olup kamulaştırma için ödenen bedelin Büyükşehir Belediyesine iade edilmesi gerekmektedir” görüşüne yer verildi.

ŞEHİRLER ARASI OTOGARDA KAR PAYI ÖDENMEMİŞ!

Sayıştay denetçesi raporunda İzmir Otogarı ile ilgili şu görüşe yer verdi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yap İşlet Devret Modeli ile yaptırılan İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali işletmesinde işletici firmanın belediyeye yapması gereken kar payı ödemelerini zamanında ödemediği ve düzensiz ödemeler yaptığı, ayrıca sözleşmede öngörülen kapı giriş ve çıkışları kontrol noktasında belediye personelinin olmaması sebebiyle belediye payının kontrolünün yapılmadığı görülmüştür. Kurum işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile finanse edilerek yaptırılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ruhsata aykırı yapıların olduğu, bu yapıların işletici firma tarafından kiraya verilerek ilave gelir kalemleri yaratıldığı ve sözleşmede yalnızca otobüs girişlerinden hasılat öngörüldüğü için Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir elde edilemediği görülmüştür”

ŞİRKET YÖNETİMİNE ATAMALARDA HATALI UYGULAMA

Raporda, şirket yönetimlerine yapılan atamalardan bahsedilerek şöyle denildi:

“Yapılan incelemelerde, belediye şirketinin yönetim kuruluna ilçe belediyesinde görev yapan bir memurun mevzuata aykırı olarak kurulu üyesi olarak atandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, büyükşehir belediye şirketlerinde teknik yeterlilik ve mesleki birikimi bakımından şirketlerin amacına uygun olmayan yönetim kurulu üyelerinin atandığı görülmüştür. İzdeniz A.Ş İzmir il sınırları içinde deniz yolu ile yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden bir şirkettir. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı çalışan makam şoförlüğü hizmetini yapan kişi atanmıştır. Grand Plaza A.Ş İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerini işletme ve catering hizmeti sunan bir şirkettir. Bu şirketin yönetim kurulu üyelerinin ikisi gazetecidir. İzulaş A.Ş şehir içi ulaşım hizmeti sunan bir büyükşehir belediye şirketidir. Bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine köşe yazarlığı yapan bir kişi atanmıştır”

MECLİS KARARINA DAYATMADAN

“Büyükşehir Belediyesi Tarafından Satın Alınan Bazı Hizmetlerin Herhangi Bir Meclis Kararına Dayanmadan veya Ortak Hizmet Projesi Bulunmadan İlçe Belediyelerine Bedelsiz Sunulması” başlıklı bulguda şu görüşe yer verildi:

“Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan , organizasyon, kulis, görüntü teminleri hizmet alımlarının herhangi bir meclis kararına dayanmadan veya ortak hizmet projesi bulunmadan ilçe belediyelerine bedelsiz sunulduğu görülmüştür”

OPERA BİNASI

İnşaatı devam eden opera binasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Opera Binası Yapım İşinde Konsorsiyum İçin Elzem Olan Özel Ortağın Hakkının Uzman Olmayan Ortağa Devredilmesi Kurum ihalelerinde yapılan incelemelerde, 2017/121222 ihale kayıt numaralı “İzmir Opera Binası Yapılması” yapım işinde sahne mekaniği işleri özel uzmanlık gerektirdiği için iş A ve B olmak üzere iki kısma bölünmüş olup her iki kısım içinde iş bitirme belgesi verilmesi şartı konulmuştur. Sahne mekaniği işi için çeşitli yeterlilik şartları aranması sebebiyle ihaleye daha düşük teklif veren firmalar özel uzmanlık şartlarını sağlayamaması gerekçesiyle ihaleden elenerek ihale yüksek teklif veren konsorsiyum tarafından kazanılmıştır. Daha sonra özel uzman ortak tarafından işe başlamadan sözleşme diğer ortağa devredilmiş ve bu devire idarece izin verildiği görülmüştür”

MEVZUATA AYKIRI TAŞINMAZ TAHSİSİ

Raporda, mevzuata aykırı taşınmaz tahsisi yaplıdığ belirtilirek, “Bir İlçe Belediyesi Arsası Üzerine Büyükşehir Belediyesi Tarafından Ruhsatsız Bina Yapılması, Ruhsatsız Binanın Bir Vakfa Ortak Hizmet Protokolü ile Tahsis Edilmesi ve Enerji Giderlerinin İdare Tarafından Karşılanması İdare tarafından bir ilçe belediyesi arsası üzerine ruhsatsız bina inşa edildiği ve ruhsatsız binanın bir vakfa 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi hükmüne istinaden tahsis edildiği görülmüştür. Daha sonra bu arsanın ilgili ilçe belediyesinden 1.000.000,00 TL bedelle kamulaştırılsa da tapu kayıtlarında taşınmazın halihazırda arsa olarak görüldüğü ve bir vakfa ortak hizmet protokolü ile tahsis edilen binanın ruhsatsız olduğu ayrıca binaya ait enerji giderlerinin idare tarafından karşılandığı tespit edilmiştir”

BUCA YEDİGÖLLER GERİ AL

“Büyükşehir Belediyesi Tarafından İlçe Belediyesine Tahsis Edilen Taşınmazın Amacına Aykırı Olarak Kullanılması” başlıklı bulguda şöyle denildi:

“Yapılan incelemelerde mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan Buca Yedigöller Tesislerinin Buca Belediyesi’ne tahsis edildiği ve Buca Belediyesi’nin de söz konusu taşınmazları üçüncü şahıslara kiraladığı görülmüştür. Sonuç olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararına istinaden mevzuata aykırı olarak Buca Belediyesi’ne tahsis edilen ve üçüncü kişilere kafe ve restoran olarak kiralanan gayrimenkullerin tahsislerinin iptal edilmesi gerekmektedir”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı!

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen reklam engelleyiciyi kapatın